Sách hay về giảng dạy môn Lịch sử – “Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông”

“Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông” là một cuốn sách hay, một trong những phương pháp độc đáo để học Lịch sử hiệu quả - môn học “khó nhằn” với đa số học sinh hiện nay ở tất cả các bậc học, cấp học.

Để năng lực được hình thành và phát triển ở người học thì việc sử dụng đồ dùng trực quan là cần thiết. Bởi như Lê-nin đã chỉ rõ, con đường nhận thức bắt nguồn từ trực quan sinh động. Hơn nữa, kiến thức lịch sử với tính không lặp lại và tính quá khứ, đòi hỏi việc sử dụng đồ dùng trực quan lại càng không thể thiếu. Trong thời gian qua, nhiều sách chuyên khảo viết về việc sử dụng đồ dùng trực quan, nhất là các sách kênh hình ở các cấp THCS – THPT, cả lịch sử Việt Nam lẫn lịch sử thế giới đã được xuất bản. Trong sách chuyên khảo này, nhóm tác giả đã đi vào một nhóm tranh ảnh lịch sử có phạm vi hẹp hơn đó là tranh biếm họa.

Tranh biếm họa là tranh châm biếm, chế giễu, đả kích thông qua sự phóng đại một hoặc một vài yếu tố đặc trưng của đối tượng bị châm biếm. Giống các loại các tranh khách được sử dụng trong dạy học lịch sử, tranh biếm họa mang đầy đủ những ưu điểm của đồ dùng trực quan, góp phần khắc sâu sự kiện lịch sử, nâng cao năng lực tái hiện kiến thức, phát triển óc quan sát và tư duy cho học sinh. Ngoài ra, tranh biếm họa còn nâng cao sự  hứng thú, giúp giáo dục tư tưởng và óc thẩm mĩ.

Dựa trên đặc điểm của tranh biếm họa và những chuyển biến trong đổi mới dạy học môn lịch sử, sách được bố cục theo 3 chương:

Chương 1: Tranh biếm họa trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông phân tích khái niệm “Tranh biếm họa”, vai trò, ý nghĩa và định hướng sử dụng loại tranh này.

Chương 2: Nội dung và phương pháp sử dụng tranh biếm họa trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Trình bày hệ thống tranh biếm họa theo lịch đại ở cả phần lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam.

Chương 3. Sử dụng tranh biếm họa trong thiết kế một số chủ đề lịch sử và kiểm tra, đánh giá. Dạy học theo chủ đề là hình thức dạy học trong tương lai của bộ môn lịch sử; còn kiểm tra đánh giá được xác định là khâu “đột phá” trong đổi mới dạy học. Chương 3 thể hiện sự cập nhật với xu hướng mới dạy bộ môn Lịch sử.

Trong sách có sử dụng một số hình ảnh trên Internet, sách báo, tạp chí nghiên cứu…

Cuốn sách hiện đang được cung cấp trên triển lãm sách book365.vn bởi Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam (EDUKING). Sách đang được bán với giá: 175,000 VND và hoàn toàn miễn phí vận chuyển.

Bạn đọc có thể mua sách tại link sau đây: https://book365.vn/sach/29023_su-dung-tranh-biem-hoa-trong-day.html

Hi vọng cuốn sách này sẽ giúp người đọc có thêm những tài liệu hữu ích cho việc nghiên cứu và giảng dạy của mình!